SX17 Praktiske oplysninger

Sailxtreme 2017

Generelle praktiske informationer om havneareal, camping, program osv.

 • Su00f8ndag 15. maj 2016 kl 18.25

Pru00e6mier er overrakt og stu00e6vnet lukket / Prize giving ceremony ended and the regatta is closed

 • Se u2192resultatlister/results
 • Vi har fundet nogle glemte sager og har en efterlysning efter en motorbu00e5dsnu00f8gle.
 • Click picture to watch a collection of lost-and-found articles.

sx16-lost-and-found

 • Klik pu00e5 billedet for at se fotoserie pu00e5 Flickr
 • Click the picture below to see photo Flickr

sx16-flickr

Skriv til stu00e6vneledelse pr mail hvis du har spu00f8rgsmu00e5l eller su00e6rlige u00f8nsker.


Hvis du u00f8nsker en lokal vejrudsigt, kan du bruge www.dmi.dk.
Se ogsu00e5:

  1. FCOO Forsvarets Center for Opererativ Oceanografi
  2. DMI-ocean DMI ocean og is service, som har en animationsmulighed

  • Program

  SailExtreme program 2016 (download u21d3SX tidsplan 2016

  • Fredag den 13. maj
   • Kl. 15.00 Servicebureau u00e5bner for registrering
   • Kl. 20.00 Stu00e6vneu00e5bning
   • Kl. 22.00 Servicebureau lukker for registrering
  • Lu00f8rdag den 14. maj
   • Kl. 08.00 Servicebureau u00e5bner for registrering
   • Kl. 08.30 Slu00e6bestedet u00e5bnes for joller
   • Kl. 11.00 Start for Bane A,B,D,E .
   • Kl. 10.00 Skippermu00f8de for C-optimister
   • Kl. 22.00 Udsku00e6nkning lukker
  • Su00f8ndag den 15. maj
   • Kl. 07.30 Slu00e6bestedet u00e5bner for joller
   • Kl. 10.00 Start foru00a0 Bane A,B,C,D & E
   • Kl. XX.XX Pru00e6mieoverru00e6kkelse for de enkelte klasser.

  sx-legeminister-brevhoved

  Dansk Sejlunion stiller udstyr og en u2019legeministeru2019 til ru00e5dighed under TORM Junior Grandprix i Kerteminde Sejlklub. Legeministeren tilbyder en tur pu00e5 stand-up-paddle lu00f8rdag den 14. og su00f8ndag den 15. maj.

  sx-legeminister-padle

  Legeministeren viser hvordan en stand up paddle bruges, og derefter er der fri leg i havnebassinet under opsyn og vejledning fra legeministeren.
  Ideen med arrangementet er at interesserede voksne og bu00f8rn der er pu00e5 Kerteminde Marina de pu00e5gu00e6ldende dage skal have et tilbud om at komme en tur pu00e5 vandet. Alle er velkommen til at komme og pru00f8ve.
  Legeministeren tru00e6ffes ved slu00e6bestedet i Kerteminde Sejlklub lu00f8rdag fra 12-16 og su00f8ndag 10-13.

  Se sikkerhedsforskrifter u21d3SX-Lege-Sikkerhedsinstruks_Kerteminde_2016

  ______________________________________

  Samlet program for 2016 , specielt for officials

  sx16-program-officials

  • Google Maps

  Hvor ligger marinaen i forhold til indfaldsveje.

  Bemu00e6rk at Marinavejen 2-6 er spu00e6rret for biltrafik under stu00e6vnet.

  u00a0

  • Bureau

  Skitse over sejladsbureauet Marinavejen 6

  sx15-plan-hus7m-banner-nyhus

  u00a0

  • Landplads

  Skitse over det samlede marinaomru00e5de.

  2015 kort gu00e6lder ogsu00e5 for 2016.

  Bemu00e6rk at det er vigtigt at camping anvisninger overholdes.

  DVS

  • INGEN camping- eller teltvogne (camplet) pu00e5 teltomru00e5det
  • Overhold myndighedskrav til afstand mellem enheder.
  • Bu00e5dtrailer (RIB) parkeres lu00e6ngst vu00e6k pu00e5 pladsen eller ved Roklubben pu00e5 Odensevej nr 36-38

  u00a0

  sx15-plan-land —-> NORD

  Som ovenstu00e5ende

  blot vist med Nord opad

  marina-kort
  Generelle informationer og dette stu00e6vne og den serie resultaterne bruges i.

  Se Sejlunionen vedru00a0u21d2 TORM stu00e6vner

  Junior Grand Prix stu00e6vnerne er

  30.april – 01. maj Egu00e5 Sejlkub
  Stu00e6vneside
  Indbydelse
  Tilmelding
  14. – 15. maj Kerteminde Sejlklub
  Stu00e6vneside
  Indbydelse
  Tilmelding
  28. – 29. juni Fu00e5borg Sejlklub
  Stu00e6vneside
  Indbydelse
  Tilmelding

  u00a0

  Print Friendly, PDF & Email

  ___________________________________________________

  Medhju00e6lper dokumenter med program og tidsplan for hju00e6lpere.

  sx16-officials-tilmeld

  sx16-program-officials

  Print Friendly, PDF & Email

  Sailextreme16 tidsplan/schedule

  Posted on13 maj 2016
    Tidsplan: SailExtreme program 2016 Fredag den 13. maj Kl. 15.00 Servicebureau åbner for registrering Kl. 20.00 Stævneåbning Kl. 22.00 Servicebureau lukker for registrering Lørdag den 14. maj Kl. 08.00 Servicebureau åbner for registrering Kl. 08.30 Slæbestedet åbnes for joller Kl. 11.00 Start for Bane A,B,D,E . Kl. 10.00 Skippermøde...
  Read More